Javno povabilo za izvedbo projektov »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012«

Javno povabilo za izvedbo projektov »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012«

11. 10. 2011

Objavljeno: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 28.9.2011, www.sklad-kadri.si

Predmet povabila: Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov splošnih in posebnih usposabljanj zaposlenih v letih 2011/2012.

Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. Z javnim povabilom želi sklad spodbujati delodajalce, da začnejo sistematično vlagati v zaposlene in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij in izboljšanju usposobljenosti človeških virov ter povečanju mobilnosti in zaposljivosti.

S tem javnim povabilom vabijo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in/ali posebna usposabljanja.

Pogoji za sodelovanje: Ciljna skupina so pravne ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS, ali druge osebe zasebnega prava. Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost povabila: Okvirna višina sredstev znaša 4.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Ponudbe lahko ponudniki vložijo najpozneje do 28.10.2011.

Dodatne informacije: Kontaktni osebi, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije, sta Terezija Krajcer, Tel: (01) 434 58 91 in Karmen Bailat, Tel: (01) 434 10 95. Ponudniki lahko pisna vprašanja naslovijo na elektronski naslov: karmen.bailat@sklad-kadri.si ali terezija.krajcer@sklad-kadri.si ali po pošti na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega povabila je po predhodni najavi med uradnimi urami na voljo v glavni pisarni Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.

Več: Več o povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj