Novo javno povabilo za pridobitev subvencije za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb

Novo javno povabilo za pridobitev subvencije za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb

04. 10. 2011

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 19.9.2011, www.mddsz.gov.si

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo Zaposli.me, na podlagi katerega lahko tržni delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev. Na javnem povabilu je za obdobje 2011–2012 na voljo skupaj 13 milijonov evrov, predvidenih je 3.250 subvencioniranih zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin javnega povabila. Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 29. 2. 2012.

Na povabilo se lahko prijavijo tržni delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu in izpolnjujejo še vse druge pogoje javnega povabila. Na podlagi javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so invalidi, iskalci prve zaposlitve, starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni ali imajo stalno prebivališče na območju Pokolpja (v občinah Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič ali Metlika).

Za pridobitev subvencije za zaposlitev morajo brezposelni v celoti ustrezati vsaj eni od omenjenih ciljnih skupin, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas v skladu odločbo o invalidnosti. Subvencija znaša 4.000 EUR in se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe.

Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj