Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020

14. 04. 2020

Vir in informacije: Zavod RS za zaposlovanje, 1. 4. 2020, www.ess.gov.si

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine: 

  • 740 EUR na mesec za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
  • sorazmerno manj:

- za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden,

- za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Delovno razmerje sklenete za najmanj 6 mesecev neprekinjeno.

Če podaljšate ali ohranite zaposlitev iste osebe za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, ste upravičeni še do 6 mesečnih subvencij v enaki višini. Skupaj torej največ 12 mesečnih subvencij po 740,00 EUR.

Subvencijo vam izplačamo na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev, zato vam ni več treba oddajati zahtevkov v obliki eRačunov.

Za koga lahko pridobite subvencijo?

zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni iz vzhodne ali zahodne Slovenije, ki so udeleženci praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice ali Učne delavnice 2020 oziroma so zaključili takšno usposabljanje.

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Osebam, ki jih zaposlite s pomočjo subvencije, zagotovite plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Pomembno:

V subvencionirano zaposlitev se ne morejo vključiti brezposelni, ki so lastniki ali solastniki ali ustanovitelji poslovnega subjekta, ki kandidira na javnem povabilu, ali ga tudi osebno vodijo ali imajo v tem poslovnem subjektu status prokurista. 

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Predložite lahko eno ali več ponudb. 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da oddate ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

V ponudbi opišete prosto delovno mesto in navedete pogoje za zasedbo, zato objava prostega delovnega mesta pri nas ni več potrebna.

Na podlagi ponudbe vam napotimo brezposelne, izmed katerih izberete ustreznega kandidata in nas obvestite o izboru. Po zaključenem postopku izbora, ko že imate izbranega kandidata, z vami sklenemo pogodbo o dodelitvi sredstev.

Šele potem, ko tudi izbrani kandidat (brezposelna oseba) z nami sklene pogodbo o vključitvi v subvencionirano zaposlitev, jo lahko zaposlite na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 12:00, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Več o javnem povabilu

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj