Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020)

Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020)

14. 04. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 10. 4. 2020, Stran: 907

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22/20 z dne 13. 3. 2020.

V Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020) se v poglavju 6. Roki in način prijave na javni razpis doda besedilo: »Za pravočasne štejejo tudi vloge oddane po pošti do vključno 17. 4. 2020. V primeru oddaje vloge po pošti je prijavitelj dolžan obvestili agencijo o oddani vlogi na e-naslov: dasa.avsec@spiritslovenia.si, najkasneje do vključno 20. 4. 2020 in obvestilu priložiti dokazilo o oddani pošiljki«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj