Javni razpis za razpisno področje B v letu 2012: finančna podpora Slovencem po svetu

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2012: finančna podpora Slovencem po svetu

27. 09. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 74, Datum: 23.9.2011, Stran: 2210

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2012: finančna podpora Slovencem po svetu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v tujini.

Cilji javnega razpisa so:

  1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete;
  2. krepitev znanstvene dejavnosti;
  3. krepite gospodarske dejavnosti;
  4. vključevanje mladih in dejavnosti za mlade;
  5. vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah;
  6. medsebojno povezovanje oziroma čezmejno povezovanje.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 850.000 EUR.

Razpisnik: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Rok: Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 28. 10. 2011 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, vsak dan med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00, faks: 01/230-80-17 ter po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega razpisa je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: www.uszs.gov.si pod rubriko »Javne objave« in na spletnem portalu: www.slovenija-danes.slovenci.si.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel: (01) 230-80-00 (vsak dan med9. in14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije, v času uradnih ur.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj