Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju občine Postojna v letu 2020

Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju občine Postojna v letu 2020

24. 03. 2020

Objavljeno: Občina Postojna, 5. 3. 2020, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Postojna s sofinanciranjem plačila komunalnega prispevka investitorjem in stroška nakupa zemljišča.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednja podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali investirajo v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno - raziskovalne dejavnosti na območju Občine Postojna in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta. (Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju (zavarovalna podlaga 112), v kolikor je ta direktor, hkrati tudi lastnik te družbe.) Za opredelitev mikro podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17.6.2014,
  • podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Občine Postojna ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Postojna,
  • podjetja, ki imajo poravnane vse davke in prispevke.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 38.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo prijave je 30. 9. 2020 oziroma do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Datumi odpiranja so naslednji:

  • Prvo odpiranje 21. 4. 2020
  • Drugo odpiranje 26. 5. 2020
  • Tretje odpiranje 23. 6. 2020

V kolikor bodo razpisana sredstva porabljena že v prvem oz. drugem razpisnem roku, vlog v naslednjem roku ne bo mogoče oddati. O porabi sredstev bodo morebitni vlagatelji pravočasno obveščeni na spletni strani Občine Postojna www.postojna.si.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na občini Postojna, Kontaktna oseba: Tatjana Rolih, Tel: (05) 7280 789. Morebitna vprašanja je mogoče poslati tudi po e-pošti: tatjana.rolih@postojna.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si/objava/247368 ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Razpisno dokumentacijo se lahko pošlje tudi po elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj