Razpis za prosto delovno mesto višji svetovalec področja III v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Razpis za prosto delovno mesto višji svetovalec področja III v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve

13. 09. 2011

Objavljeno: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=143&l=sl

Predmet razpisa: Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba pravne smeri;
 • najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • znanje tujega jezika;
 • znanje dela z računalnikom;

Delovno področje:

 • priprava splošnih in posamičnih pravnih aktov agencije;
 • izvedba ter strokovna pomoč pri izvedbi postopkov oddaje javnih naročil;
 • izvedba ter strokovna pomoč pri izvedbi javnih razpisov;
 • priprava ter strokovna pomoč pri pripravi pogodb in drugih listin pri pravnih poslih, ki jih sklepa agencija;
 • strokovna pomoč agenciji na delovno-pravnem področju;
 • strokovna pomoč agenciji v zadevah z mednarodno-pravnim elementom;
 • priprava in podaja pravnih mnenj, odgovorov in stališč;
 • vodenje zahtevnejših projektov;
 • izdelava zahtevnejših poročil in analiz z delovnega področja;
 • sodelovanje z domačimi in tujimi inštitucijami v okviru izvedbe delovnih nalog;
 • druga opravila po nalogu nadrejenega;

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »višji svetovalec področja III«. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, pri čemer se kot poseben pogoj za opravljanje dela določi poskusno delo v trajanju pet mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v Ljubljani.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

Rok: Rok za prijavo je do vključno 26.9.2011.

Dodatne informacije: JAPTI, Kontaktna oseba: Rudi Bernik, Tel: (01) 5891-874.

Več: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=143&l=sl

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj