Podjetnik, ki dolguje davke in prispevke, ne sme ustanoviti novega podjetja

Podjetnik, ki dolguje davke in prispevke, ne sme ustanoviti novega podjetja

06. 09. 2011

Vir in informacije: Dnevnik, 2.9.2011, www.dnevnik.si, Avtor: Katja Svenšek

Za aktivnejše sodelovanje bank in drugih upnikov pri sanaciji podjetij vlada načrtuje tudi spremembo insolvenčne zakonodaje. Ta že omogoča, da upniki z vložitvijo svežega denarja v podjetje v težavah prevzamejo lastništvo nad podjetjem. Ko bi sveža sredstva prispela na račun družbe, bi lahko novi lastniki takoj prevzeli upravljalske pravice, sklicali skupščino, imenovali nov nadzorni svet in novo vodstvo, kar pomeni, da jim ne bi bilo treba čakati na konec postopka prisilne poravnave.

Poleg tega namerava država preprečiti ustanavljanje podjetij tistim podjetnikom, ki imajo neporavnane obveznosti do države, kot so davki in socialni prispevki. Podjetniki morajo ob vpisu novega podjetja v register sicer predložiti izjavo, da imajo njihova prejšnja ali druga obstoječa podjetja poravnane obveznosti do države, a praksa je pokazala, da se ti kdaj pa kdaj preprosto zlažejo. Takšne primere naj bi že ugotovili.

Vlada se je odločila to presekati, in sicer tako, da institucijam, ki omogočajo vpis podjetij v register, zagotovi dostop do podatkov o poravnanih davkih in socialnih prispevkih.

Do zlorab prihaja, ker pri ustanovitvi podjetja nihče ne preverja verodostojnosti izjav o tem, ali je ustanovitelj v svojih prejšnjih podjetniških dejavnostih poravnal vse obveznosti do države. Težava nastane zato, ker različne institucije, ki omogočajo vpis podjetij v register, med seboj niso povezana tako, da bi lahko preverjala izjave ustanovitelja podjetja. Delniške družbe se na primer vpisujejo v sodni register, družbe z omejeno odgovornostjo in samostojni podjetniki v poslovni register pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), podatke o plačanih prispevkih ima Davčna uprava RS (Durs).

Durs bo s 1. oktobrom vzpostavil svoj nov informacijski sistem, ta pa bo vsem drugim državnim organom zagotavljal vse potrebne informacije, ki zadevajo poravnane obvezne dajatve. S spremembo zakona o sodnem registru pa bo poleg tega treba doseči še, da bodo ti podatki dostopni tudi drugim organom, ki omogočajo vpis podjetij, na primer zbornicam.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj