Za promocijo turistične ponudbe vodilnih destinacij 1,2 milijona evrov

Za promocijo turistične ponudbe vodilnih destinacij 1,2 milijona evrov

28. 02. 2020

Vir in informacije: STA, 7. 2. 2020, www.sta.si

Slovenska turistična organizacija (STO) je 7. februarja 2020 objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, namenjen vodilnim turističnim destinacijam. Na voljo je 1,2 milijona evrov, zbranih s turistično takso.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Sredstva financiranja morajo biti porabljena za promocijo na tujih trgih v letu 2020, promocijske aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi za turistično sezono 2021.

STO želi s sofinanciranjem podpreti promocijske aktivnosti 35 vodilnih destinacij, opredeljenih v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Delež sofinanciranja znaša 70 odstotkov upravičenih stroškov. Vir sredstev financiranja projektov je v celoti iz prejetih namenskih sredstev turistične takse.

Z letom 2019 je začela veljati zakonska sprememba, v skladu s katero turisti ob plačilu nočitev v zaračunani turistični taksi plačajo še promocijsko takso, kar pomeni višji skupni znesek. Turistična taksa je prihodek občin, promocijska taksa pa je namenjena STO.

Poleg že objavljenega razpisa za promocijo slovenske turistične ponudbe za turistična podjetja bodo na STO s tem javnim razpisom dodatno podprli prizadevanja celotnega slovenskega turističnega gospodarstva za učinkovitejši nastop na tujih trgih in dvig konkurenčnosti.

Vodilne destinacije bodo imele možnost prijave različnih projektov promocije, kot so nadgradnja digitalnih orodij za upravljanje vodilnih destinacij, pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega oglaševanja v digitalnih in tiskanih medijih ter izvedba študijskih potovanj in projektov z vplivneži. Novost je izvedba skupnih regijskih projektov vodilnih destinacij, s katerimi želijo spodbudili povezovanje vodilnih destinacij znotraj štirih makro destinacij: alpske, termalno-panonske, osrednjeslovenske ter mediteransko-kraške.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oblikovanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta, bodo usmerjeni v oglaševanje izven glavne turistične sezone in bodo vključevali zelene oz. trajnostne elemente turistične ponudbe.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 5. marec 2020 in 8. maj 2020.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj