Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – poslovni prostor Dutovlje 60a

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – poslovni prostor Dutovlje 60a

09. 08. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 62, Datum: 5.8.2011, Stran: 1949

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni prostor (nekdanji zdravstveni dom) v neto tlorisni površini 194,11m2 na naslovu Dutovlje 60a, 6221 Dutovlje.

Poslovni prostor se nahaja v središču naselja Dutovlje. V neposredni bližini so še prostori Telekoma, pošte, banke in trgovine. Objekt je dostopen z državne ceste, pred objektom je javno parkirišče.

Izhodiščna (najnižja) vrednost je 148.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne ponudbe.

Razpisnik: Občina Sežana

Rok: Rok za oddajo ponudb je 22.8.2011, do 9. ure.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti poslovnega prostora in sicer najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb.

Dodatne informacije: Občina Sežana, Tel: (05) 73-10-100 ali (05) 73-10-118.

Ogled poslovnega prostora, ki je predmet prodaje, je mogoč v času poslovnih ur Občine Sežana, po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali na spletni strani: http://www.sezana.si/.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011062.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj