Brezplačni nadaljevalni tečaj knjigovodstva, Koper

Brezplačni nadaljevalni tečaj knjigovodstva, Koper

28. 01. 2020

Datum: pričetek 24. februar 2020 (poteka ob ponedeljkih in sredah od 18.00 do 21.15 ure)

Kraj: Ljudska univerza Koper

Namen dogodka:

  • usposobiti vas za čim bolj samostojno vodenje poslovnih knjig, knjiženje poslovnih dogodkov po sistemu dvostavnega knjigovodstva ter za izdelavo knjigovodskih obračunov,
  • spodbuditi vas za samostojno delo na področju gospodarskega in finančnega poslovanja v skladu z zakonodajo,
  • izboljšati digitalne kompetence.

Program dogodka:

Skozi praktično delo boste ponovili in nadgradili vsebine začetnega tečaja knjigovodstva z vajami, spoznali boste davčno zakonodajo za pravne in fizične osebe, spoznali boste razlike med prihodki/odhodki ugotovljeni po računovodskih predpisih in davčno priznanimi prihodki /odhodki, spoznali boste kompleksne knjižbe (osnovna sredstva, financiranje,  subvencije….), obračunali boste osebne in druge prejemke iz delovnega razmerja (bolniške odsotnosti z zahtevkom za refundacijo in druge bolj kompleksne primere), na praktičnem primeru z uporabo predpisanih obrazcev boste izdelali obračun davka na dodano vrednost, na koncu boste zaključili poslovne knjige in izdelali vsa potrebna  poročila (DDPO, DDD, letno poročilo v strukturirani obliki).

Več

Udeležba je brezplačna!

Prijava: Prijavite se lahko do 12. 2. 2020 preko elektronske prijavnice.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobite na Ljudski univerzi, Kontaktna oseba: Darja Škorjanc Braico, e-naslov: darja.braico@lu-koper.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj