3. javni poziv LAS Barje z zaledjem 2019

3. javni poziv LAS Barje z zaledjem 2019

21. 01. 2020

Vir in informacije: Lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem, http://lasbarje.si/

LAS Barje z zaledjem objavlja 3. JAVNI POZIV PODPORI IZVAJANJA OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS BARJE Z ZALEDJEM ZA OBDOBJE 2019 DO 2023.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Brezovica, Borovnica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log – Dragomer in Vrhnika.

Cilji javnega poziva so: spodbujanje podjetniških idej, ki vključujejo notranje vire za ustvarjanje novih delovnih mest, zboljšanje kakovosti bivanja, ohranjanje narave in kulturne krajine, zmanjšanje onesnaženosti okolja in ohranjanje naravnih virov, okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci.

Višina razpisanih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 778,894,50 EUR od tega:

  • sklop A: 358.467,72 EUR iz EKSRP,
  • sklop B: 420.426,78 EUR iz ESRR.

Rok za prijavo:

1. rok za oddajo vlog: 7. 6. 2019
2. rok za oddajo vlog: 30. 9. 2019
3. rok za oddajo vlog: 30. 1. 2020

V kolikor se sredstva porabijo prvih razpisanih rokih se razpis zapre, nadaljnja odpiranja se ne izvedejo.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj