Javni poziv za financiranje najemnine za trgovino na drobno z živili na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu

Javni poziv za financiranje najemnine za trgovino na drobno z živili na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu

21. 01. 2020

Objavljeno: Mestna občina Slovenj Gradec, 13. 1. 2020, www.slovenjgradec.si

Predmet javnega poziva: Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa financiranja najemnine za poslovni prostor na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu, za trgovino na drobno z živili, na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 (Ur. list RS, št. 79/2019).

Namen javnega poziva: Financiranje najemnine poslovnega prostora za samostojne podjetnike posameznike in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, ki bodo na podlagi sklenjene najemne pogodbe izvajali dejavnost trgovine na drobno z živili v poslovnem prostoru na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu.

Cilji javnega poziva: Pomoč financiranja najemnine za trgovino na drobno z živili na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu za samostojne podjetnike posameznike in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe.

Poslovni prostor se mora nahajati na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu, v pritličju, v velikosti nad 100,00 m2.

Poslovni prostor ne sme imeti arhitekturnih ovir.

Vlagatelji, njihovi družinski člani ali povezane osebe po zakonu o dohodnini, ne smejo biti lastniki lokalov, s katerimi vlagatelji sklepajo najemno pogodbo.

Prejemnik financiranja je zavezan, da bo na vhodu v prostor vidno označil, da je najemnina financirana s strani Mestne občine Slovenj Gradec.

Prejemnik financiranja je zavezan, da bo odpiralni čas poslovnega prostora najmanj 50 ur v tednu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, ki bodo na podlagi sklenjene najemne pogodbe izvajali dejavnost trgovine na drobno z živili v poslovnem prostoru na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu.

Vrednost razpisa: Za ukrep financiranja najemnine je zagotovljenih 12.000 EUR za obdobje enega leta.

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za prijavo je 24. 1. 2020, do 12. ure.

Dodatne informacije: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, Tel: (02) 88-121 47, e-pošta: edita.dolinsek@slovenjgradec.si.

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: www.slovenjgradec.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj