Kakšna je odgovornost podjetnikov za prekrške

Kakšna je odgovornost podjetnikov za prekrške

31. 05. 2011

Vir in informacije: Finance, 17.5.2011, http://www.finance.si/, Avtor: Stane Petavs

V noveli zakona o prekrških (ZP-1G) je na novo urejena odgovornost samostojnih podjetnikov in zasebnikov za prekršek.

Podjetnik je odgovoren za svoj prekršek in tudi za prekršek druge osebe. Za tega je odgovoren, če je osebno kot nosilec podjema opustil dolžno nadzorstvo, s katerim bi lahko preprečil prekršek. Kljub temu pa ni odgovoren, če dokaže, da je storilec naredil prekršek z namenom, da mu škodi. Odgovornost podjetnika in zasebnika je sicer povsem enaka kot pri pravnih osebah. Edina razlika je v tem, da podjetnik nima vodstvenih in nadzornih organov, ampak sta ti dve funkciji združeni v nosilcu podjema, torej v njem samem.

Malomarnost in naklep

Če podjetnik stori prekršek sam, je kot fizična oseba po odgovornosti izenačen s fizičnimi osebami in torej odgovarja za prekršek, če ga naredi iz malomarnosti ali z naklepom. Po pravilih za fizične osebe ugotavljajo le odgovornost, za sankcije pa veljajo pravila, ki so predvidena za samostojne podjetnike.

Na rezultate odločitve zakonodajalca, da odgovornost pravnih oseb, podjetnikov in zasebnikov za prekrške v celoti uredi v zakonu o prekrških, bo treba še počakati. Novela je namreč začela veljati šele marca letos.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj