Petina podjetij prodaja tudi prek spleta

Petina podjetij prodaja tudi prek spleta

26. 11. 2019

Vir in informacije: STA, 7. 11. 2019, www.sta.si

V Sloveniji je lani vsaj del svojega prihodka s spletno prodajo ustvarilo 21 odstotkov podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. Med vsemi podjetji z vsaj 10 zaposlenimi jih ima 83 odstotkov spletno stran, od teh jih 18 odstotkov omogoča tudi spletno prodajo, oddajanje naročil ali rezervacij.

Spletno stran ima 83 odstotkov podjetij z vsaj 10 zaposlenimi, med temi jih 81 odstotkov na svojih straneh predstavlja izdelke in storitve, kataloge, informacije o cenah, 18 odstotkov teh podjetij pa omogoča tudi spletno prodajo, oddajanje naročil ali rezervacij in se tako prilagaja novim nakupovalnim navadam svojih strank.

Podjetja lahko svoje izdelke ali storitve prodajajo ali prejemajo naročila zanje prek svoje ali spletne strani matičnega podjetja, prek ekstraneta in prek e-tržnic, tj. spletnih strani, ki jih za prodajanje izdelkov ali nudenje storitev uporablja več podjetij (npr. platforma za spletne rezervacije).

Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi, ki so poslovala v letu 2018, jih je prihodek s prodajanjem izdelkov ali storitev, s prejemanjem naročil ali rezervacij prek spletnih strani ustvarilo 21 odstotkov, kar je enak delež kot v letu 2017. 15 odstotkov teh podjetij je ustvarilo prihodek s prodajo prek svoje ali spletne strani matičnega podjetja, devet odstotkov pa prek e-tržnic.

Z vidika velikosti podjetij po številu zaposlenih oseb je s prodajo prek spleta prihodek ustvarilo 20 odstotkov malih podjetij, 21 odstotkov srednje velikih in 31 odstotkov velikih podjetij.

Okoli petina podjetij, 19 odstotkov, je ustvarila prihodek s prodajo strankam v Sloveniji, 11 odstotkov s prodajo strankam v EU, pet odstotkov pa s prodajo strankam v drugih državah.

Težave pri prodaji strankam v tujini je imelo 14 odstotkov podjetij. Soočali so se z visokimi stroški dostave ali vračila izdelkov (11 odstotkov podjetij), s težavami zaradi reševanja pritožb in sporov (štirje odstotki) s prilagajanjem označevanja proizvodov in s tem, da so jim poslovni partnerji omejevali prodajo v določene članice EU.

Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi so lani s spletno prodajo ustvarila 2,4 odstotka vrednosti celotnega ustvarjenega prihodka brez DDV, kar je enako kot v letu 2017. Pri tem so mala podjetja ustvarila za 3,4 odstotka, srednje velika za 1,7 odstotka in velika podjetja za 2,2 odstotka vrednosti celotnega ustvarjenega prihodka.

S spletno prodajo so ustvarila 1,9 milijarde evrov prihodka, potem ko so ga predlani za 1,8 milijarde evrov. 38 odstotkov tega prihodka so ustvarila mala podjetja, 21 odstotkov srednje velika podjetja in 41 odstotkov velika podjetja.

Povečal se je delež prihodkov, ki ga podjetja ustvarijo s prodajo fizičnim osebam, in sicer je ta delež lani znašal 34,5 odstotka, potem ko je bil predlani pri 28 odstotkih.

V dejavnosti vzdrževanje in popravila motornih vozil je naročila prek spleta sprejemalo 35 odstotkov podjetij. S spletno prodajo so ustvarila 1,8 odstotka vrednosti celotnega prihodka (brez DDV) ali okoli 497 milijonov evrov. Dobro polovico tega prihodka, 56 odstotkov, so ustvarila s prodajo drugim podjetjem ali državnim ustanovam.

V dejavnosti trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, je prihodek s spletno prodajo ustvarilo 36 odstotkov podjetij. S prodajo prek spleta so ustvarila 1,8 odstotka vrednosti celotnega prihodka (brez DDV) oz. okoli 222 milijonov evrov. 84 odstotkov tega prihodka so ustvarila s spletno prodajo fizičnim osebam. 81 odstotkov prihodka je bilo ustvarjenega s prodajo strankam v Sloveniji, ostalo s prodajo strankam v drugih članicah EU.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj