Pooblastila in težave davčnih inšpektorjev

Pooblastila in težave davčnih inšpektorjev

03. 05. 2011

Vir in informacije: Finance, 19.4.2011, http://www.finance.si/, Avtor: Stane Petavs

S katerimi težavami se inšpektorji najpogosteje srečujejo pri nadzoru?

Davčni inšpektorji se v postopkih nadzora srečujejo z nepredložitvijo poslovnih knjig in ustreznih listin, dokumentov, pogodb zavezancev, ki dokazujejo resničnost izkazanih poslovnih dogodkov in imajo za posledico neustrezno davčno obravnavo. Težave imajo tudi z nesodelovanjem in nedosegljivostjo zavezancev za davek in prič.

Za tri dni ustavi delo

Pri opravljanju svojih nalog ima davčni inšpektor sicer pravico:

  • ogledati si vsa zemljišča, poslovne prostore in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti; mednje se štejejo tudi stanovanjski prostori, če so sedež družbe, oziroma poslovni prostor;
  • pregledati poslovne in druge prostore (razen stanovanj), ki ne pripadajo zavezancu, ker obstaja utemeljen sum, da v njih opravlja dejavnost ali hrani določeni stvari;
  • pregledati poslovne knjige in listine drugih oseb, ki so pri osebi, pri kateri poteka nadzor;
  • pregledati evidence o zaposlenih ter jih primerjati s podatki iz uradnih evidenc;
  • zahtevati izdelavo pisne oblike elektronskih dokumentov;
  • fotografirati ali posneti osebe, prostore, objekte, napeljave in druge predmete;
  • za največ 30 dni zaseči listine, predmete, vzorce, evidence in druge dokumente, ki jih potrebuje za izvajanje nadzora, rok se lahko podaljša do 90 dni; zavezanec lahko zahteva vračilo zaseženega, če dokaže, da to nujno potrebuje pri poslovanju;
  • za največ tri dni lahko prepove opravljati dejavnost.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj