Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11

03. 05. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 29.4.2011, Stran: 1044

Predmet razpisa: Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.

S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb za:

A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,

B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),

C) Gospodarjenje z odpadki,

D) Varstvo voda,

E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo,

F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Pogoji za sodelovanje: Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona (zasebniki), pod pogoji, določenimi v prvem in drugem odstavku 3. člena Splošnih pogojev in točki 3 c) tega poziva.

Vrednost razpisa: Višina sredstev po tem pozivu znaša 20 milijonov EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.1.2012.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 241-48-20, Faks: (01) 241-48-60, Spletna stran: http://www.ekosklad.si/. Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov. Pred pošiljanjem dokumentacije za prijavo morajo kandidati Eko skladu predložiti dokazilo o plačilu stroškov tiskovin.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011032.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj