Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019

19. 11. 2019

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 68, Datum: 15. 11. 2019, Stran: 2353

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19).

1. V 1. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 1.1 javnega razpisa spremeni skupna višina razpisanih ugodnih posojil, in sicer se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 2.500.000,00 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju:

Znesek v EUR Za leto Oblika sredstev Vir sredstev
2.500.000,00 2019 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno. 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj