Kako so obdavčeni prokuristi?

Kako so obdavčeni prokuristi?

22. 04. 2011

7 0
Koristnost članka
7 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Finance, 22.4.2011, www.finance.si, Avtor: Lana Dakić

Prokuristi, ki nimajo pogodbe o poslovodenju, prejmejo dohodek, ki se obdavči kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

Dohodki, ki jih poslovodja ali prokurist prejme na podlagi pogodbe o poslovodenju, se obdavčijo kot vsi drugi dohodki iz delovnega razmerja. Dohodki prokuristov, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe in nimajo pogodbe o poslovodenju, pa se štejejo za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja in so tudi obdavčeni nekoliko drugače.

Poslovodja ali prokurist se s pogodbo o poslovodenju zaveže, da bo opravljal določeno delo v zameno za nadomestilo. Podobno velja tudi za pogodbo o prokuri. Vendar pa je po tej pogodbi prokurist poslovni pooblaščenec, ki družbo sicer zastopa proti tretjim osebam, ni pa organ odločanja ali vodenja v družbi (to je namreč le, če ima pogodbo o poslovodenju). Dohodki za opravljeno delo prokuristov in direktorjev štejejo za dohodek iz zaposlitve.

Potni stroški se priznavajo kot strošek družbe

Prokuristi, ki nimajo pogodbe o poslovodenju, prejmejo dohodek, ki se obdavči kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Torej: izplačevalec odvede 25-odstotno akontacijo dohodnine na vse dohodke prokurista, tudi na izplačane stroške. Osnovo za akontacijo dohodnine sicer za deset odstotkov znižujejo normirani stroški, potni stroški, denimo, pa se priznajo kot strošek družbe.

Stroške uveljavljajo v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine

Čeprav je treba prokuristom na podjemni pogodbi obračunati akontacijo dohodnine tudi na izplačane stroške, pa si lahko prokuristi z dejanskimi stroški prevoza in prenočitve v zvezi z opravljanjem dela na letni ravni zmanjšajo davčno osnovo. In to poleg že med letom upoštevanega zmanjšanja za deset odstotkov normiranih stroškov.

Vendar pa mora prokurist dejanske stroške prevoza in prenočitve uveljavljati v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. V takem primeru ni pomembno razmerje med plačilom po podjemni pogodbi in potnimi stroški - stroškov je lahko tudi več kot plačila.

Od prejemkov podjetje prokuristu plačuje šestodstotni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prejemnik tega plačila je obvezno zavarovan za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Če je podjetje glavni delodajalec, obdavčitev glede na dohodninski razred

Če podjetje ni prokuristov glavni delodajalec, se plačilo obdavči, kot je navedeno zgoraj.

Če pa se izplačevalec šteje za glavnega delodajalca, se akontacija dohodnine izračuna tako kot pri običajnem delovnem razmerju, glede na dohodninski razred, v katerega sodi posameznik. To velja tudi za dohodke prokurista, kadar ta vodi poslovni subjekt, torej opravlja funkcijo poslovodenja, čeprav formalno ne zaseda poslovodstvenega položaja. To se zgodi, ko družba nima formalno imenovanega poslovodje ali ta ne opravlja funkcij, namesto njega pa to delo opravi prokurist. V takem primeru se povračila stroškov v zvezi z delom ne vštevajo v davčno osnovo tega dohodka.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj