Javni poziv za ugotavljanje interesa in predlogov za ustanovitev in delovanje slovenskih hiš v tujini

Javni poziv za ugotavljanje interesa in predlogov za ustanovitev in delovanje slovenskih hiš v tujini

12. 04. 2011

Objavljeno: www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Razpisi&id=58

Predmet razpisa: Namen javnega poziva je identificirati interes gospodarskih subjektov ter predloge potencialnih izvajalcev (predlagateljev) glede vzpostavitve in delovanja slovenskih hiš v tujini (prednostno v državah, kjer Slovenija še nima ene od oblik podpornih oz. predstavniških institucij: diplomatsko-konzularnega predstavništva RS v tujini, predstavništva slovenskega gospodarstva ali poslovnega kluba (informacije o obstoječih predstavništvih RS lahko najdete na spletnih straneh: www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu, www.japti.si/podrocja-dela/predstavnistva-slovenskega-gospodarstva-v-tujini in www.japti.si/podrocja-dela/slovenska-podjetja-na-tujih-trgih/slovenski-poslovni-klubi-v-tujini).

Cilj javnega poziva je, na podlagi analize prejetih predlogov, pridobiti podlago za pripravo javnega razpisa za sofinanciranje takih projektov slovenskih hiš, ki bodo služile interesu slovenskega gospodarstva.

Projekt slovenskih hiš je nova ideja oblike podpore države gospodarskim subjektom pri vstopu in nastopanju na tujih trgih. Takšna oblika pomoči je primerna in smiselna zgolj na tujih trgih, kjer je interes in potencial gospodarskega sodelovanja dovolj velik na strani gospodarskih subjektov, saj gre za dolgoročen projekt, kateri se mora v kasnejših letih biti sposoben financirati iz lastnih sredstev.

Predlagani projekt mora biti dolgoročen. V zagonski fazi bo projekt deloma podprt z javnimi sredstvi, ki se bodo postopoma zmanjševala, del sredstev pa bo moral zagotoviti izvajalec oz. gospodarski subjekti, ki bodo deležni storitev izvajalca. Delež sofinanciranja iz javnih sredstev bo določen z javnim razpisom. Po preteku določenega obdobja bo moral za delovanje slovenske hiše poskrbeti izvajalec oz. podjetja, ki bodo deležna njegovih storitev.

Nabor projektov iz javnega poziva ni osnova za odločitev o sofinanciranju projektov. Po drugi strani oddaja prijave na poziv ni pogoj za prijavo na razpis, ki bo predvidoma objavljen v drugi polovici leta 2011.

Pogoji za sodelovanje: Predlog projekta v skladu s tem pozivom odda pravna oseba ustanovljena v Republiki Sloveniji in/ali s poslovno enoto v državi v kateri predlaga izvedbo projekta. Poslovna enota v tujini ni pogoj za predložitev predlogov na podlagi tega javnega poziva, bo pa pogoj za prijavo na naknadno objavljenem razpisu.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo

Rok: Rok za oddajo predlogov je 9. maj 2011.

Dodatne informacije: Več informacij najete v javnem pozivu (Word, PDF)

Več: www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Razpisi&id=58

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj