Brezplačna delavnica - »Optimiziranje davčne osnove za leto 2019 - inventura in zaključevanje poslovnega leta«, Novo mesto

Brezplačna delavnica - »Optimiziranje davčne osnove za leto 2019 - inventura in zaključevanje poslovnega leta«, Novo mesto

28. 10. 2019

Datum: 19. november 2019, od 13.00 do 15.30 ure

Kraj: predavalnica OOZ Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, Novo mesto

Izobraževanje je namenjeno delodajalcem - obrtnikom in podjetnikom ter MSP iz JV Slovenije.

Vsebina: 

 • Izvedba in pomen popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov.
 • Računovodski predpisi in davčna zakonodaja za pripravo računovodskega in davčnega obračuna.
 • Interni akti in predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov.
 • Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčni obračun.
 • Oslabiti ali odpisati terjatve (insolvenčni postopki, neizterljivost, zastaranje) ter njihov računovodski in davčni vidik.
 • Oslabitve in odpisi zalog.
 • Oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij ter kratkoročnih časovnih razmejitev.
 • Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih.
 • Davčni vidik stroškov dela, stroški potnih nalogov, bonitete zaposlenih ipd.
 • Postavke davčnega obračuna in popravki (davčno priznani in nepriznani) prihodki in odhodki.
 • Davčne olajšave za leto 2019 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.
 • Davčne novosti v letu 2020.
 • Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev ter strokovna diskusija.

Več

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica, ukvarja se s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem.

Delavnica v trajanju 3 šolske ure je za udeležence brezplačna.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj