Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva - podjetništva v Občini Šalovci za leto 2019

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva - podjetništva v Občini Šalovci za leto 2019

15. 10. 2019

Objavljeno: Občina Šalovci, https://salovci.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva - podjetništva v Občini Šalovci, ki se dodeljuje po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

Namen razpisa:

  1. Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj (ukrep iz 10. člena pravilnika)
  2. Nova delovna mesta in samozaposlovanje (ukrep iz 11. člena pravilnika)
  3. Spodbujanje promocije in prodora na domače in tuje trge (ukrep iz 15. člena pravilnika)

Več 

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev so:

  • 1) podjetja (samostojni podjetniki) ter mikro, mala in srednja velika podjetja s sedežem ali poslovno enoto in krajem investicije v Občini Šalovci. Za ugotavljanje velikosti podjetja se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči;
  • 2) prejemnik finančne pomoči je fizična oseba z registrirano dejavnostjo in s stalnim prebivališčem na območju Občine Šalovci in sicer kadar gre za namene samozaposlovanja.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša 20.000,00 EUR in sicer:

  1. Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj - 12.000,00 EUR;
  2. Nova delovna mesta in samozaposlovanje - 6.000,00 EUR;
  3. Spodbujanje promocije in prodora na domače in tuje trge - 2.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Šalovci

Rok: Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo vlogo do srede, 30. oktobra 2019, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prijavitelji na Občini Šalovci, Šalovci 162, Šalovci, Tel: (02) 559 80 50, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo ves čas trajanja razpisa na sedežu občinske uprave Občine Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, objavljena pa je tudi na spletni strani na naslovu: www.salovci.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj