Javno povabilo k vpisu v evidenco zunanjih izvajalcev - svetovalnih podjetij za področje prenosa lastništva

Javno povabilo k vpisu v evidenco zunanjih izvajalcev - svetovalnih podjetij za področje prenosa lastništva

08. 10. 2019

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 3. 10. 2019, www.spiritslovenia.si

Namen povabila: Namen povabila je oblikovanje evidence zunanjih izvajalcev - svetovalnih podjetij s kompetentnimi strokovnjaki za podporo podjetjem pri prenosu lastništva.

Cilj povabila: Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih zunanjih izvajalcev na področju prenosa lastništva ter podpora podjetjem -  prijaviteljem pri izbiri primernega zunanjega izvajalca z namenom uveljavljanja povračil stroškov izvedenih storitev na podlagi objavljenega javnega poziva (vavčerja za prenos lastništva - javni poziv oz. vavčer za mala in srednje velika podjetja, ki ga bo objavil Slovenski podjetniški sklad).

Področja svetovanja: Aktivnosti, za katere se po tem javnem povabilu vabi k sodelovanju zunanje izvajalce, so naslednje:

 1. Sklop aktivnosti, vezanih na pripravo podjetja na prenos lastništva ali prevzem oz. nakup delujočega podjetja
 • priprave in izdelave družinske ustave, družbene pogodbe oz. enakovrednega dokumenta
 • ocene vrednosti podjetja
 • priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo 
 • analiza in iskanje potencialnih prevzemnikov  in priprava ter usklajevanje ponudb
 1. Sklop aktivnosti, vezanih na izvedbo prenosa lastništva
 • storitve pravnih, finančnih in davčnih ekspertov za prenos lastništva;
 • priprava kupoprodajne pogodbe
 • notarske storitve
 • uradna cenitev
 • skrbni pregled 
 1. Sklop aktivnosti, vezanih na prevzemnike družinskih podjetji;

Usposabljanje prevzemnikov družinskih podjetji - priprava na upravljanje podjetja:

 • usposabljanje prevzemnikov v Sloveniji
 • usposabljanje prevzemnikov v tujini 

Pogoji za sodelovanje: SPIRIT Slovenija bo v evidenco vpisala tiste zunanje izvajalce, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • izvajajo storitve z namenom, da podjetja pripravijo na prenos lastništva - sklop aktivnosti vezan na pripravo podjetij na prenos lastništva ( Priprava in izdelava družinske ustave, družbene pogodbe oz. enakovrednega dokumenta; ocene vrednosti podjetja; priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo, analiza in iskanje potencialnih prevzemnikov; priprava in usklajevanje ponudb);
 • izvajajo prenose lastništva, imajo reference ter zaposlene strokovnjake za izvedbo prenosa lastništva tako na pravnem, finančnem, kot davčnem področju.
 • Izvajajo ali organizirajo usposabljanja za prevzemnike družinskih podjetij z namenom dviga kompetenc za upravljanje in prevzem družinskega podjetja in so izvajalci oz. organizatorji usposabljanj za prevzemnike družinskih podjetij tako v Sloveniji, kot v tujini.

Zunanji izvajalec je ob prijavi dolžan navesti katere sklope aktivnosti in katere aktivnosti znotraj označenih sklopov, bo izvajal. Za vsako aktivnost, ki jo izvajalec označi, mora navesti vsaj tri reference, ki niso starejše od dveh let od vpisa v evidence (reference morajo vključevati ime pravnega subjekta, ki mu je izvajalec pripravljal/mu svetoval pri izvedbi prenosa lastništva ali usposabljal prevzemnike). 

Evidenca zunanjih izvajalcev in njegovih strokovnjakov ter reference zunanjih izvajalcev so, po potrditvi s strani SPIRIT Slovenija, javne. V primeru, da zunanji izvajalec katere od referenc ne želi javno objavljati, lahko to posebej označi v prijavnem obrazcu.

Prijavitelji po lastni presoji  izbirajo med zunanjimi izvajalci in se z njimi dogovarjajo o izbiri in pogojih njegove storitve. 

SPIRIT Slovenija jamči, da so vsi zunanji izvajalci predhodno preverjeni in izpolnjujejo zahtevane pogoje. 

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Rok: Javno povabilo je odprto od 3. 10. 2019 do preklica. Zunanji izvajalci se v evidenco vpišejo z izpolnitvijo spletnega prijavnega obrazca, objavljenega na spletni strani: https://evidence.spiritslovenia.si/.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila je zainteresiranim prijaviteljem na voljo elektronski naslov: prenos.lastnistva@spiritslovenia.si.

Povabilo je objavljeno na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico do spremembe javnega povabila. Spremembe bodo objavljene na spletni strani agencije, vpisani strokovnjaki pa bodo o morebitnih spremembah obveščeni po elektronski pošti. 

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj