Sprememba javnega razpisa »Inovacijski vavčer 2011«

Sprememba javnega razpisa »Inovacijski vavčer 2011«

01. 03. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 25.2.2011, Stran: 369

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije objavlja spremembo javnega razpisa »Inovacijski vavčer 2011« (JR 2/2011-446).

V javnem razpisu »Inovacijski vavčer 2011« (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011 (Ob-1290/11), se besedilo javnega razpisa spremeni, kot sledi:

V celoti se črta alineja »b« v poglavju 5.2. (Posebni pogoji za kandidiranje). Temu ustrezno se spremenijo označbe vseh ostalih alinej v tem poglavju.

Spremeni se besedilo alinej »a« in »b« prvega odstavka 8. poglavja javnega razpisa (Intenzivnost pomoči), tako da se sedaj glasita:

»a. kjer bo končni rezultat zaščita pravic industrijske lastnine v obliki modela: do 17.000 EUR (ob tem velja, da vrednost subvencije za upravičene stroške pri CGP ne sme preseči 50% celotne vrednosti zahtevka za izplačilo in hkrati ne more preseči vrednosti 3.000 EUR) ali

b. kjer bo končni rezultat zaščita pravic industrijske lastnine v obliki znamke: do 10.000 EUR (ob tem velja, da vrednost subvencije za upravičene stroške pri CGP ne sme preseči 50% celotne vrednosti zahtevka za izplačilo in hkrati ne more preseči vrednosti 3.000 EUR).«

V predzadnjem odstavku 9. poglavja javnega razpisa (Upravičeni stroški) se doda alineja »d«, ki se glasi:

»d. v primeru izdelave CGP in industrijskega oblikovanja tudi:

– pravne osebe, ponudniki oblikovalskih storitev (registrirana dejavnost po SKD 2008: J62.01, M71, M73, M74.1, R90) in

– samostojni oblikovalci in grafiki, vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Zaradi sprememb v javnem razpisu se spremeni tudi razpisna dokumentacija. Čistopisa javnega razpisa in razpisne dokumentacije sta dosegljiva na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije: www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=116. Prijavitelji, ki so že posredovali vlogo na javni razpis pred to spremembo, lahko vlogo umaknejo in pošljejo novo vlogo.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011012.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj