Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013

Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013

21. 12. 2010

Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 102, Datum: 17.12.2010, Stran: 3103

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije za obdobje 2011 do 2013 – UREE1. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme.

Namen sofinanciranja je vgradnja elektromotornih naprav, pogonov in sistemov ter vgradnja energetsko učinkovitih naprav notranje in zunanje razsvetljave v industriji in storitvenem sektorju.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v RS in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte vgradnje in izboljšav elektromotorne pogonske opreme, ki omogočajo učinkovito rabo električne energije.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 6.500.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 6.3.2013.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 12.1.2011, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog

ali s sklepom zavržene, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju.

Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so: 2.3.2011, nadalje v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Ministrstvo za gospodarstvo, Kontaktni osebi: Jožef Pogačnik, E-mail: jozef.pogacnik@gov.si in mag. Jani Turk, E-mail: jani.turk@gov.si, Faks: (01) 400-33-99.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh: http://www.mg.gov.si/ v rubriki Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu: (01) 400-33-99 ali po elektronski pošti na naslovih: jozef.pogacnik@gov.si in jani.turk@gov.si do objave o porabi sredstev.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010102.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj