Spremembe Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0«

Spremembe Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0«

16. 07. 2019

3 1
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 5. 7. 2019, Stran: 1527

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembe Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0«.

V Javnem razpisu »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0« (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018) se prvi odstavek šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 7.429.450,38 EUR, in sicer:

Proračunska postavka

Programsko območje

Leto 2019

(v EUR)

Leto 2020

(v EUR)

Skupaj

(v EUR)

MGRT - 160057 PN 3.1 -

Snovna in energetska učinkovitost - les V 14-20-EU

Kohezijska regija

Vzhodna Slovenija

2.499.070,45

1.947.615,47

4.446.685,92

MGRT - 160058 PN 3.1 -

Snovna in energetska učinkovitost - les Z 14-20-EU

Kohezijska regija

Zahodna Slovenija

1.414.131,90

1.568.632,56

2.982.764,46

Skupaj

 

3.913.202,35

3.516.248,03

7.429.450,38

Besedilo javnega razpisa se v četrtem odstavku šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se sedaj glasi:

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

  • leto 2019: 3.913.202,35 EUR
  • leto 2020: 3.516.248,03 EUR.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj