Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2019

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2019

28. 06. 2019

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 28. 6. 2019, Stran: 1482

Predmet razpisa: Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev RRC GS za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program RRC GS), ki jih razpisuje RRC Koper v sodelovanju z občinami Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Izola, Koper, Piran, Sežana ter bankama Delavska hranilnica d.d. in Abanka d.d.

Namen razpisa: Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve. Garancija RRC GS predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja(1), ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

(1) Z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, zadruge, socialna podjetja in društva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: RRC Koper v letu 2019 razpisuje posojila v predvidenem skupnem znesku 2.000.000,00 EUR.

Sredstva so namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih podjetij, s sedežem v občinah:

OBČINA

RAZPIS RRC GS

Ankaran

61.200,00

Hrpelje - Kozina

10.000,00

Ilirska Bistrica

18.000,00

Izola

158.000,00

Koper

968.800,00

Piran

322.000,00

Sežana

452.000,00

OOZ Sežana

10.000,00

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu ter sredstev, ki so oziroma bodo na voljo.

Garancije oziroma soglasja za posojila se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež in lokacijo naložbe oziroma za prosilce, ki investirajo na območju teh občin.

Razpisnik: Regionalni razvojni center Koper

Rok: Razpis je odprt do 31. 3. 2020.

Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor RRC GS praviloma enkrat mesečno.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom, dobijo upravičenci na spodaj navedenih mestih.

Razpisna dokumentacija: Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev garancije je razvidna iz Obrazca 1 - Vloga, ki ga lahko upravičenci dobijo na naslednjih mestih:

  • v Regionalno razvojnem centru Koper, Ulica 15. maja 19, Koper, Kontaktna oseba: Irena Cergol, Tel: (05) 66-37-583,
  • na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod rubriko Garancijska shema.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj