Koledar poročanja za mesec junij 2019

Koledar poročanja za mesec junij 2019

04. 06. 2019

Objavljeno: www.racunovodja.com, 3. 6. 2019, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v juniju 2019 ne smete zamuditi.

Do 10. 6.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za maj 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za maj 2019); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 14. 6.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj 2019

Do 15. 6.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjenih v maju 2019
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so bile sklenjene v maju 2019

Do 17. 6.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za avgust 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ, zadnji rok za upoštevanje nove zavarovalne osnove) za maj 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 6. 2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij (OPSVL), ki nimajo plače za maj 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 6. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za maj 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 6. 2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za maj 2019

Do 18. 6.

 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za maj 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2019

Do 20. 6.

 • Plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost za maj 2019 po OPSVZ/OPSVL
 • Obrazec SN11- T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za maj 2019
 • Obrazec SN22 -T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za maj 2019
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2019
 • Obrazec KRD - Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za maj 2019
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2019
 • Obrazec DDV-O za maj 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2019 (op. plačilo DDV je 28. 6.)
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. maja; začetek vnosa je 13. 6. 2019

Do 24. 6.

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 28. 6.

 • Obrazec DDV - O - Obračun DDV za maj 2019
 • Obrazec PD - O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za maj 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za maj 2019

Do 30. 6.

 • Obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2019
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2019 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

Do 1. 7.

 • Sicer do 30. 6. - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v maju 2019 izplačani samostojno
 • Sicer do 30. 6. - Izplačilo regresa za leto 2019 (razen izjem, določenih v ZDR-1), REK-1, i REK, Obrazec 3

Opombe:

 1. Kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) - rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj