Javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2011

Javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2011

14. 12. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 10.12.2010, Stran: 3063

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.

Cilj javnega razpisa je prek slovenskih poslovnih klubov v tujini izboljšati in pospešiti podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva z izvajanjem aktivnosti kot so: zagotavljanje informacij in svetovanje malim in srednje velikim podjetjem iz Slovenije, ki se šele odločajo za vstop na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, ki so že aktivni na določenem tujem trgu, ter slovenskimi podjetji, ki na omenjeni trg šele vstopajo; redno seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno, promocija slovenskega gospodarstva v tujini ter redno seznanjanje tuje poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi značilnostmi slovenskega poslovnega okolja.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko kandidirajo slovenski poslovni klubi.

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 395.000 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

Rok: Javni razpis bo odprt do 17.1.2011, do 13. ure.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Več: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=111&l=sl

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj