Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v občini Ajdovščina v letu 2019

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v občini Ajdovščina v letu 2019

16. 04. 2019

Objavljeno: Občina Ajdovščina, 4. 4. 2019, www.ajdovscina.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje projektov inovacij v letu 2019.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju produktne inovacije oziroma izdelave začetnega prototipa produktne, procesne, trženjske ali organizacijske inovacije.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih projektov na območju občine Ajdovščina.

Predmet dodelitve državne pomoči: Državna pomoč se dodeli za zaščito produktne inovacije (patent) oziroma za izdelavo začetnega prototipa produktne, procesne, trženjske ali organizacijske inovacije.

 • Produktna inovacija vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti produkta ali storitve.
 • Procesna inovacija predstavlja nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in/ali programski opremi.
 • Trženjska inovacija predstavlja nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen.
 • Organizacijska inovacija pa je nova organizacijska metoda v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih.

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD, kot sledi:

 • inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;
 • inovacija zajema nov izdelek, postopek in storitev, ali bistveno izboljšan izdelek, postopek in storitev. Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
 • inovacija vključuje vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
 • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Upravičeni stroški so:

 • stroški za pridobitev patenta,
 • stroški za zaščito izuma,
 • stroški dela, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja projekta,
 • materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,
 • stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev,
 • stroški instrumentov in druge opreme, ki se uporabljajo izključno za izvedbo projekta.

DDV ni upravičen strošek.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, zaposleni v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina ter mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki s sedežem v občini Ajdovščina, ki morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2019 je 10.000,00 €.

Razpisnik: Občina Ajdovščina

Rok: Rok za oddajo vloge je 31. maj 2019.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina, Kontaktna oseba: Janez Furlan, Tel: (05) 365 91 26.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si, v rubriki »javni razpisi«. Pridržujejo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavijo kot popravek na spletnih straneh, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj