Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letih 2010 in 2011

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letih 2010 in 2011

30. 11. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 25, Datum: 26.3.2010, Stran: 642

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava - nerezidenti  izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Cilj razpisa je odpreti 500 novih delovnih mest (na letni ravni) najkasneje v treh letih po zaključku investicij.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leti 2010 in 2011 je 14.496.470,00 EUR in sicer v letu 2010  znaša 6.496.470,00 EUR, v letu 2011 pa 8.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI)

Rok: Javni razpis je odprt do 9.9.2011 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Več: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=87&l=sl

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj