Rok za oddajo obračuna DDPO letos do 1. aprila 2019

Rok za oddajo obračuna DDPO letos do 1. aprila 2019

19. 03. 2019

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 8. 3. 2019, www.findinfo.si

Finančna uprava sporoča, da se v ponedeljek 1. aprila 2019 izteče rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018. Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo obračun DDPO do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2018 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

Splošno

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za davčno obdobje, ki je enako koledarskemu letu, mora biti predložen davčnemu organu najpozneje v treh mesecih po poteku tega obdobja. Glede na to, da je letos 31. marec nedelja, se, glede na določbo 45. člena ZDavP-2, rok za predložitev obračuna DDPO za leto 2018 izteče s pretekom prvega naslednjega delovnika, zato  morajo davčni zavezanci obračun DDPO za leto 2018 predložiti najkasneje do 1. aprila 2019. Obračun DDPO morajo zavezanci vložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki, in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih ali z uvozom xml. sheme (shema je tukaj). Oddaja obračuna DDPO za leto 2018 s podpornim programom Silvester Pelias ni več mogoča, je pa ta program še na voljo za oddajo obračuna oziroma popravka obračuna DDPO za davčna obdobja do vključno 31. 12. 2017.

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

V obračunu DDPO za leto 2018 lahko davčni zavezanec, ki je družba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe ali družbi primerljiva tuja oseba za poslovno enoto, ki jo ima v Sloveniji, in izpolnjuje pogoje iz 67.b člena ZDDPO-2, najkasneje do 1. aprila 2019 prostovoljno priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. 1. 2019 dalje. Ob tem morajo biti davčni zavezanci pozorni na posebne primere ugotavljanja prihodkov, ki so opisani v 67.d členu ZDDPO-2. Več…

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov že dve leti ali več in so bili njegovi povprečni prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v dveh zaporednih davčnih obdobjih (v letu 2017 in v letu 2018) višji od 150.000 evrov, ne izpolnjuje več pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Zato mora takšen davčni zavezanec v obračunu DDPO za leto 2018, ki mora biti oddan v zakonskem roku (torej do vključno 1. aprila 2019), obvezno označiti obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju. Pri tem mora zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov in ima povezane osebe, pri ugotavljanju višine povprečnih prihodkov upoštevati tudi določbe 67.d člena ZDDPO-2. Več…

To obvestilo mora v navedenem roku izpolniti tudi davčni zavezanec, ki sicer še izpolnjuje pogoje, vendar se prostovoljno odloči, da ne želi več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. 1. 2019 dalje.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj