Javno zbiranje ponudb za oddajo stvarnega premoženja v najem - Novo mesto

Javno zbiranje ponudb za oddajo stvarnega premoženja v najem - Novo mesto

23. 11. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 92, Datum: 19.11.2010, Stran: 2916

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem – objekta, namenjena skladiščenju, ki se nahajata v Žabji vasi (bivši vojaški kompleks Drgančevje) v Novem mestu, kot sledi:

– poslovni objekt z oznako 12 (parc. št. 249/13), v izmeri 423 m2 in pripadajočega dvorišča, v izmeri 586 m2;

– poslovni objekt z oznako 16 (parc. št. 249/17), v izmeri 423 m2 in pripadajočega dvorišča, v izmeri 326 m2.

Izhodiščna najemnina za:

– poslovni objekt z oznako 12 znaša 3,44 EUR/m2 in

– poslovni objekt z oznako 16 znaša 3,44 EUR/m2.

Najemnina za pripadajoča dvorišča k objektoma z oznako 12 in 16 je ocenjena na 0,50 EUR/m2.

Poleg najemnine bo dolžan izbrani najugodnejši ponudnik nositi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča in stroške zavarovanj.

Razpisnik: Mestna občina Novo mesto

Rok: Rok za oddajo ponudb je 10.12.2010, do 10. ure.

Dodatne informacije: Mestna občina Novo mesto, Kontaktna oseba: mag. Janja Macedoni, Tel: (07) 393-93-01.

Interesentom je omogočen ogled predmetnih poslovnih objektov po predhodnem telefonskem dogovoru.

Več: www.novomesto.si/si/obcina/razpisi/?id=5613

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj