Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

19. 02. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 15. 2. 2019, Stran: 191

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate klasične akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

  1. produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
  2. diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;
  3. posodobitev obratov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi;
  4. izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi;
  5. naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
  6. naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata ali
  7. diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, kot so:
  • turistično trnkarjenje oziroma komercialni športni ribolov,
  • okoljske storitve akvakulture,
  • izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 3.928.770,00 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj