Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Poslovni coni Drnovo-zahod (Velika vas) - Občina Krško

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Poslovni coni Drnovo-zahod (Velika vas) - Občina Krško

16. 11. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 90, Datum: 12.11.2010, Stran: 2855

Predmet prodaje: Predmet javnega zbiranja ponudb je šest zemljišč na območju proizvodnih dejavnosti za poslovne in poslovno proizvodne objekte. Za gradbene parcele v skupni površini 1 77 03 m2 je izklicna cena 354.060,00 EUR oziroma 20 EUR/m2. Vse navedene nepremičnine se prodajajo kot celota in ne kot posamezne nepremičnine (vsak sodelujoč ponudnik mora podati ponudbo za vseh šest predmetnih nepremičnin skupaj). V izklicno ceno ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Lokacija zemljišč je južno od mesta Krško, na desnem bregu reke Save, v območju gramoznice. Zemljišča so od avtocestnega priključka oddaljena manj ko 1 km, od državnega železniškega omrežja ca. 5 km, do najbližjega javnega letališča/heliporta za mednarodni zračni promet ca. 110 km.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo.

Razpisnik: Občina Krško

Rok: Rok za oddajo ponudb je 29.11.2010, do 12.00 ure.

Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino.

Dodatne informacije: Občina Krško, Kontaktna oseba: Petra Povše, Tel: (07) 49-81-271. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Krško in v Uradnem listu RS.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010090.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj