Brezplačni pedagoško - andragoški seminar za mentorje, Sežana

Brezplačni pedagoško - andragoški seminar za mentorje, Sežana

15. 01. 2019

Datum: 4., 5. in 11. februar 2019, ob 11. uri (trajanje 8 UR)

Kraj: na sedežu OOZ Sežana, Kraška ulica 6, Sežana

Tudi v letu 2019 bo Obrtna zbornica Slovenije nadaljevala z izvedbo brezplačnih pedagoško-andragoških seminarjev, ki se bodo izvajali v okviru projekta »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«.

OZS priporoča udeležbo na izvedbah seminarjev OZS v sodelovanju z OOZ Sežana, saj imajo udeleženci in potencialni mentorji na voljo še druge potrebne informacije in storitve; tistim, ki so prijavljeni na mojstrski izpit, pa v sklopu seminarja predavatelja OZS nudita še dodatne usmeritve za 4. del mojstrskega izpita.

Program dogodka:

Seminarji v obsegu 24 ur, razporejenih v tri dni in s samostojnim delom na pripravi projektne naloge ob svetovanju predavatelja, prinašajo potrebne informacije, znanja in napotke za uspešen prenos znanj in veščin na mlade. Vsebine seminarja poleg ključnega dela o načrtovanju in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom prinašajo še poznavanje psiholoških osnov učenja in poučevanja, razvojnih značilnosti mladostnikov, učinkovite komunikacije ter zakonodaje in posebnosti slovenskega izobraževalnega sistema. Ob tem se z uveljavljenimi in izkušenimi predavatelji, ki sodelujejo tudi pri pripravah kandidatov za 4. del mojstrskih izpitov, predstavi tudi vse pomembne dodatne ukrepe, ki vlogo delodajalcev v izobraževanju podpirajo z različnimi sistemskimi (finančnimi) stimulacijami ali drugi ukrepi, ki mlade vzpodbujajo v poklicno izobraževanje in si je  OZS uspešno prizadevala.

V javnem razpisu sta predvidena dva seminarja in sicer za mentorje dijakom in mentorje študentom višjih strokovnih šol, ki se v manjšem delu zaradi razlik v zakonski ureditvi in zahtevnosti sicer razlikujeta, a OZS izvaja enoten seminar z vsebinami tako za mentorje dijakov kot študentov višjih strokovnih šol. Takšna rešitev je po mnenju OZS ustreznejša, saj gre za specifično ciljno skupino mikro in malih delodajalcev, ki svojo mentorsko vlogo lahko hkrati izvajajo za dijake in  študente, v skladu s svojimi potrebami in možnostmi; tudi verifikacije učnih mest to specifiko potrjujejo.

Gradivo za udeležence: Gradivo udeleženci prejmejo na seminarju.

Udeležba je brezplačna.

Prijava: Prijave sprejemajo do 28. januarja 2019, po pošti na Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.

Dodatne informacije:OZS, Kontaktna oseba: ga. Suzana Kljun, Tel: (01) 583 0574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si.

Seminar je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada-operacija »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj