Poznate koristi sodelovanja v grozdu?

Poznate koristi sodelovanja v grozdu?

08. 01. 2019

Vir in informacije: Slovenski gradbeni grozd - GIZ, www.sgg.si, Avtor: Mag. Vladimir Gumilar, direktor Slovenskega gradbenega grozda – GIZ

V Evropi je več kot 2000 grozdov. Tega najbrž niste vedeli, vendar lahko preverite na EU Cluster Portal (www.clustercollaration.eu). Od teh jih je približno 150 takšnih, ki imajo vodilno vlogo tudi v svetovnem merilu. Seveda se podjetja združujejo v grozde tudi drugje, na primer v Aziji in obeh Amerikah. V Sloveniji je klasičnih grozdov 5 (med njimi tudi Slovenski gradbeni grozd), v zadnjem času pa se kot »grozd« razumejo tudi povezave v SRIP-e.

»Približno 45% vseh zaposlenih v trgovalnih panogah se nahaja v močnih grozdih. Zaposleni v močnih grozdih zaslužijo v povprečju višje plače od svojih kolegov v istih panogah, vendar se nahajajo izven grozdov. Udeležba malih in srednjih podjetij v grozdih pa vodi k večji inovativnosti in rasti.«

V svetu, ki se zaveda nenehnih sprememb, so grozdi (»clusters«) prepoznani kot pomembna možnost za izboljšanje konkurenčnih prednosti podjetij v kontekstu razvojnih izzivov (kar pravzaprav predstavlja koncept grozdenja). Pri grozdih gre za medsebojno povezovanje podjetij, organizacij in institucij, ki imajo skupni interes največkrat v povezavi z izboljšanjem konkurenčnosti. Gre predvsem za povečanje konkurenčnosti s koncentracijo znanj, sposobnosti, izboljšanja izdelkov in storitev, hitrejše rasti, nižjih transakcijskih stroškov, vsega, kar povezana podjetja lažje dosežejo kot podjetje samo. Podjetja in druge organizacije iz grozda pridobijo sinergijske učinke, ki jih samostojno pač ne morejo doseči.

Glede na razvoj grozdov kot organizacijskega koncepta jih lahko delimo na:

  • podjetniške grozde (mikro, lokalni, panožni)
  • inovacijske grozde: so namenjene spodbujanju inovativne dejavnosti s spodbujanjem intenzivnih interakcij, souporabo zmogljivosti in izmenjavo informacij in strokovnega znanja ter učinkovito prispevajo k prenosu tehnologij, mreženju in razširjanju informacij med podjetji v grozdu
  • moderne grozde: grozdi, ki podpirajo globalne gospodarske, socialne in okoljske izzive, digitalno transformacijo in modernizacijo (grozdi 4.0).

Opisane vrste grozdov so v EU in svetu uveljavljen instrument za pospeševanje podjetništva, inovativnosti, rasti in razvoja podjetij, krepitev sodelovanja, mreženj. V zadnjih letih pa se podpora usmerja v grozde, ki so pospeševalci industrijskih sprememb (krožno gospodarstvo, digitalizacija), čez sektorskega sodelovanja in internacionalizacije. Več o pomenu grozdov v EU in EU podpornih aktivnostih si lahko ogledate tudi na videu Overview of the European cluster initiatives organized by EU.

Grozdi so tako pomembno organizacijsko orodje za obvladovanje aktualnih razvojnih in poslovnih izzivov. So razvojni in poslovni eko sistemi, ki pomagajo, da podjetja in organizacije ostajajo konkurenčna in uspešna. Podjetja, ki so povezana v industrijske grozde, pa predstavljajo gonilno silo gospodarstva, ki spodbuja inovacije in rast. Grozdi v EU (European Cluster Collaboration Platform: www.clustercollaboration.eu):

  • 38% EU delovnih mest in 55% EU plač izhaja iz povezav podjetij v industrijske grozde posedujejo več kot 87% vseh patentov,
  • imajo višjo produktivnost,
  • imajo višje plače in rast produktivnosti,
  • so pomemben vzvod za konkurenčnost in rast malih in srednjih podjetij, ki so v EU v večini njihov potencial rasti pa ni omejen z velikostjo katerega koli lokalnega trga.

Sodelovanje v grozdu lahko podjetjem pomaga izkoristiti sinergične učinke povezovanja. Ker se gradbeni sektor in podjetja v njem soočajo s številnimi izzivi, ki jih prinašajo trg in naročniki, domača in tuja konkurenca, zahteve regulative, trajnostnega razvoja in predvsem hiter razvoj tehnologije, digitalizacije in novih organizacijskih modelov in še marsikaj drugega, jim takšno sodelovanje lahko le koristi.

Slovenski gradbeni grozd koordinira Evropsko zvezo za krožno gradbeništvo, ki je eno izmed Evropskih partnerstev grozdov za internacionalizacijo (European Strategic Cluster Partnership for Internationalization, ESCP-4i), ki jih EU podpira. Sedaj pa sodelujejo v Evropskem strateškem partnerstvu grozdov za pametno specializacijo (ESCP3S), v projektu Cyber Secure Light ESCP-S3. Vpetost v evropske raziskovalne in razvoje aktivnosti ter omrežja je pomemben vzvod Slovenskega gradbenega grozda za podporo razvoju in inovativnosti slovenskih podjetij s področja graditve objektov.

Več informacij o Slovenskem gradbenem grozdu najdete na spletni strani: www.sgg.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj