Vlada sprejela Program Javna dela za leto 2011

Vlada sprejela Program Javna dela za leto 2011

08. 11. 2010

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 21.10.2010, http://www.mddsz.gov.si/

Vlada RS je sprejela Program Javna dela za leto 2011, ki v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti predstavljajo eno izmed aktivnosti ukrepa za povečanje socialne vključenosti Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013.

Program Javna dela za leto 2011 je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest in vključitev lokalnih skupnosti v reševanje brezposelnosti na njihovem območju.

Cilj programa je predvsem znižanje števila brezposelnih oseb. Dosežen bo z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom udeležencev iz programov javnih del v zaposlitve. Pri vključevanju v programe javnih del bodo imele prednost brezposelne osebe, ki so prejemniki denarnega nadomestila, denarne socialne pomoči, in invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa.

Za izvedbo programa se načrtujejo sredstva v okvirni višini 16.974.186,00 evra. Program se bo uresničeval z izborom in izvajanjem lokalnih in nacionalnih programov javnih del, ki bodo izbrani na podlagi javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2011. Za pravočasno vključevanje brezposelnih oseb v izbrane programe javnih del v januarju 2011 se načrtuje objava javnega razpisa še v letu 2010.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj