Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom - A 2018

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom - A 2018

27. 11. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 74, Datum: 23. 11. 2018, Stran: 2305

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre­membo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kme­tijskim in gozdarskim projektom - A 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2611/18) in št. 54 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18), ki se glasi:

I. Spremeni se razpisani znesek v poglavju 1.1 javnega razpisa »Višina in vir sredstev«, ki je po novem 9.000.000,00 EUR.

II. V poglavju 3.3 javnega razpisa »Roki za oddajo vlog«, se doda nov rok, in sicer: 15. 1. 2019.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre­menjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj