PO SLOVENIJI: Predstavitvena delavnica na področju uvajanja poslovne odličnosti na regionalnem nivoju (Celje, Ljubljana, Maribor in Novo mesto)

PO SLOVENIJI: Predstavitvena delavnica na področju uvajanja poslovne odličnosti na regionalnem nivoju (Celje, Ljubljana, Maribor in Novo mesto)

12. 11. 2018

Datum in kraj:

 • 22. november 2018, od 9. do 15. ure - Celje - Elektro Celje (predavatelj: mag. Rajko Novak) - PRIJAVA NI VEČ MOŽNA
 • 5. december 2018, od 9. do 15. ure - Ljubljana, SIQ Ljubljana, Dunajska 159 (predavatelj: mag. Rajko Novak) - PRIJAVA NI VEČ MOŽNA
 • 5. december 2018, od 9. do 15. ure - Maribor, Dravske elektrarne Maribor, Obrežna ulica 170 (predavateljica: Tatjana Fink, MBA) - PRIJAVA NI VEČ MOŽNA
 • 12. december 2018, od 9. do 15. ure - Novo mesto, Adria Mobil d.o.o., Straška cesta 50 (predavatelj: dr. Nenad Savič)

SIQ Ljubljana vas v sodelovanju z Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi na brezplačno predstavitveno delavnico na področju uvajanja poslovne odličnosti na regionalnem nivoju.

Namen:

Za odlične organizacije velja, da uspešno uresničevanje svojih vizij in strategij skozi leta potrjujejo z izjemnimi rezultati. Z rezultati, ki na dolgi rok čim bolj uravnoteženo zadovoljujejo vse relevantne deležnike, ne le lastnike. Skozi predstavitev boste spoznali vse tri elemente modela odličnosti EFQM, skozi delavnice na primeru lastne organizacije ter prikaz praktičnega primera uporabe modela odličnosti pa spoznali koristi uporabe modela pri nenehnem razvijanju sposobnosti organizacije za uresničevanje strategije.

Vsebina:

 • Uvodni pozdrav in predstavitev gostitelja
 • Odličnost - kaj in zakaj?
 • Pot v odličnost
 • Vloga vodij
 • Model odličnosti EFQM
 • Uporaba modela odličnosti pri uresničevanju strategije
 • Samoocenjevanje za spodbujanje učenja, izboljševanja in inoviranja
 • Koristi zunanjega ocenjevanja
 • Predstavitev izkušenj organizacije, ki za razvijanje odličnosti uporablja model odličnosti EFQM
 • Razprava in mreženje.

Delavnico priporočamo:

 • vsem, ki želite spodbuditi proces nenehnega izboljševanja in izboljšati rezultate poslovanja z uporabo modela odličnosti EFQM;
 • direktorjem in vodjem na različnih ravneh vodenja, odgovornim za obvladovanje sprememb in nenehno izboljševanje;
 • predstavnikom in pooblaščencem vodstva za sisteme vodenja, skrbnikom sistemov vodenja, vodjem kakovosti, članom timov za izboljšave, presojevalcem in svetovalcem na področju kakovosti, organizacije in vodenja

Več o predavateljih:

 • V Ljubljani in Celju predava Mag. Rajko Novak - je vodilni ocenjevalec v projektu Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost in licencirani trener EFQM za izvajanje EFQM usposabljanj (Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM - EAT ter Usposabljanje notranjih ocenjevalcev - IAT). Sodeloval je pri pripravi slovenskega prevoda modela odličnosti EFQM 2013 in usposabljanju EFQM/PRSPO ocenjevalcev v letu 2015. Je svetovalec na področjih sistemov vodenja, strateškega načrtovanja, managementa poslovnih procesov in poslovne odličnosti. Več kot dve desetletji je zunanji sodelavec SIQ, kjer je vodilni presojevalec sistemov vodenja, predavatelj in strokovni vodja Šole kakovosti SIQ.
 • V Novem mestu predava Dr. Nenad Savič - je od junija 2017 direktor sektorja Kakovost v podjetju Adria Mobil, prejemniku najvišjega priznanja PRSPO v letu 2016. Podjetje je tudi uvrščeno na Zlati nivo na EFQM globalnem indeksu odličnosti (www.globalexcellenceindex.org/sector/20-manufacturing). Pred tem je dvajset let uspešno delal kot poslovni svetovalec na področju razvoja poslovnih strategij in poslovne odličnosti v Sloveniji in tujini. Nenad je tudi EFQM ambasador odličnosti ter licenciran evropski ocenjevalec poslovne odličnosti, kvalificiran za izvajanje EFQM licenčnih tečajev.
 • V Mariboru predava Tatjana Fink, MBA - je inovativna voditeljica z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami na področju vodenja poslovne odličnosti v globalnem okolju. Model poslovne odličnosti pozna že od začetkov uvajanja pilotnega projekta v Sloveniji. Podjetje , ki ga je vodila je dobilo priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost in tudi postalo Prize winner v okviru evropskega tekmovanja. Še posebej je izstopalo kot vzor na področju voditeljstva in trajnostnega razvoja. Je certificirana ocenjevalka (EAT) po modelu EFQM. Na temo poslovne odličnosti predava na dveh univerzah v Sloveniji, svetuje podjetjem in jim pomaga s konkretnimi izkušnjami na njihovi poti odličnosti. Bila je tudi članica strokovne ekipe za pripravo slovenske strategije poslovne odličnosti.

Predstavitvena delavnica vključuje

 • gradivo
 • osvežilne napitke med odmori
 • kosilo
 • potrdilo in
 • parkiranje.

Prijava: Elektronsko prijavnico najdete tukaj.

Aktivnost financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj