Za naložbe podjetij v učinkovito rabo energije devet milijonov evrov

Za naložbe podjetij v učinkovito rabo energije devet milijonov evrov

30. 10. 2018

Vir in informacije: STA, 5. 10. 2018, www.sta.si

Slovenski okoljski javni sklad Eko sklad je 5. oktobra 2018 objavil javni poziv za finančne spodbude podjetjem za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude bo mogoče dobiti v obliki nepovratnih sredstev ali posojila s subvencionirano obrestno mero, dodeljene pa bodo po pravilu de minimis pomoči. Na voljo je devet milijonov evrov.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Nepovratna sredstva oziroma posojila so med drugim na voljo za toplotno izolacijo zunanjih sten, tal na terenu in stropa, za zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi, vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje, vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja, vgradnjo sprejemnikov sončne energije, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave, optimizacijo sistema ogrevanja, vgradnjo naprave za samooskrbo z električno energijo, gradnjo skoraj nič-energijske stavbe, za izkoriščanje odvečne toplote iz procesov ali naprav ter vgradnjo energijsko učinkovitih elektromotorjev.

Za naložbo bo mogoče od sklada prejeti do 20 odstotkov nepovratnih sredstev upravičenih stroškov, brez DDV, oziroma do 80 odstotkov posojila po letni obrestni meri trimesečni Euribor + 0 odstotkov. Odplačilna doba posojila ne bo smela presegati 15 let, mogoč pa bo enoletni moratorij na odplačilo glavnice. Najnižje posojilo bo lahko znašalo 25.000 evrov, najvišje pa dva milijona evrov.

Javni poziv velja do objave zaključka oziroma porabe sredstev.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj