Javni razpis za razpisno področje A v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

16. 10. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 66, Datum: 12. 10. 2018, Stran: 2099

Namen razpisa: Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu,
  2. medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
  3. delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
  4. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 6.180.000 EUR.

Razpisnik: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Rok: Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 12. 11. 2018 oziroma do tega dne osebno predložena do 15. ure.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, Tel: (01) 230-80-00, Faks: (01) 230-80-17 ter po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega razpisa je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: www.uszs.gov.si.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, Ljubljana, Tel: (01) 230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj