Javni razpis za izvedbo ukrepa spodbujanja razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2018

Javni razpis za izvedbo ukrepa spodbujanja razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2018

09. 10. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 5. 10. 2018, Stran: 2058

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev. Ukrep sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca se v letu 2018 ne izvede.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah,
  • gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  • oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
  • samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije,
  • stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev pred iztekom enoletne ohranitve samozaposlitve ter v drugih primerih iz 23. člena Pravilnika, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 25.000 €.

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 31. 10. 2018.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Tel: (02) 88-42-927 ali pišete na e-naslov: info@podjetniskicenter-sg.si, z navedbo »Razpis za spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja«.

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o.: www.podjetniskicenter-sg.si ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: www.slovenjgradec.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj