Ukrepi za spodbujanje podjetništva in oživljanje mestnega jedra v Mestni občini Slovenj Gradec

Ukrepi za spodbujanje podjetništva in oživljanje mestnega jedra v Mestni občini Slovenj Gradec

02. 10. 2018

Vir in informacije: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., 19. 9. 2018, www.podjetniskicenter-sg.si, Avtor: David Valič

Mestna občina Slovenj Gradec že več kot desetletje spodbuja samozaposlovanja in spodbujanje podjetništva z ukrepom subvencije za samozaposlitev posameznikov. Konec meseca maja je začel veljati novi pravilnik, ki je ob spremembi obstoječega ukrepa subvencioniranja samozaposlitev uvedel tudi novi ukrep, in sicer sofinanciranje najemnine poslovnih lokalov na območju mestnega jedra.

Ukrep subvencije v višini 500 EUR v zadnjih dveh letih ni bil v celoti izkoriščen, zato je bilo smiselno ukrep spremeniti, da bi postal bolj zanimiv za potencialne podjetnike. Sedaj spremenjeni pravilnik omogoča, da višina subvencije dvigne in hkrati določijo pogoji s katerimi bo mogoče usmerjati razvoj podjetništva v občini.

Novost, ki je bila z novim pravilnikom pa je sofinanciranje najemnin v mestnem jedru. Namen ukrepa je spodbuditi podjetniško pobudo v mestnem jedru, saj se s tem zasledujejo sinergijski učinki z oživljanjem mestnega jedra in privabljanjem obiskovalcev v mesto. Do sofinanciranja bodo upravičeni najemniki poslovnih lokalov v mestnem jedru, če bodo izpolnjeni določeni pogoji. Med njim so poleg same lokacije, tudi to, da so lokali prazni in vpisani na seznam praznil poslovnih lokalov, ter da se na lokaciji odpira nova dejavnost v mestnem jedru. Ob izpolnjevanju pogojev se bodo najemniki lahko prijavili na sofinanciranje v višini 50% oziroma največ 2.500 EUR za obdobje 12 mesecev.

Lastniki praznih poslovnih lokalov v mestnem jedru lahko vpišejo svoje prazne lokale preko spletnega obrazca, ki ga najdejo na spletni strani občine in Podjetniškega centra Slovenj Gradec. Ob vpisu se bodo podali določeni podatki o lokalu, kar bo namenjeno evidenci praznih lokalov v mestnem jedru in hkrati tudi kot seznam za napotitev potencialnih zainteresiranih podjetnikov, ki bi jih zanimalo delovanje v mestnem jedru.

Občina za začetek oktobra načrtuje objavo razpisa za subvencijo samozaposlovanja v letu 2018.

Več informacij lahko zainteresirani dobijo na Podjetniškem centru Slovenj Gradec.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj