ITALIJA: Skupinska predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu MADE EXPO (Milano, Italija)

ITALIJA: Skupinska predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu MADE EXPO (Milano, Italija)

25. 09. 2018

Datum: od 13. do 16. marca 2019

Kraj: Milano, Italija

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu MADE EXPO, ki bo potekal od 13. do 16. marca 2019 v Milanu, Italija.

Sejem MADE EXPO se odvija vsaki dve leti. V letu 2017 se je na sejmu predstavilo več kot 1.000 razstavljavcev, obiskalo pa ga je 105.000 obiskovalcev.

MADE EXPO je sejem, ki je namenjen predstavitvi izdelkov in storitev s področja energetsko varčne gradnje in gradbeništva. Produktne skupine izdelkov so materiali in elementi za gradnjo, konstrukcijski sistemi, izolativni materiali in površine, stavbno pohištvo, elementi in tehnologije za energetsko varčno gradnjo.

To povabilo je namenjeno slovenskim podjetjem, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 registrirano dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva), ter podjetjem ki niso registrirana po zgoraj navedenih področjih, vendar bodo na sejmu razstavljala produkte oz. dejavnosti, ki so v tesni povezavi z lesno - predelovalno industrijo. Finančna sredstva za udeležbo podjetij iz navedenih področij na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za lesarstvo.

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu MADE EXPO zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za izvedbo skupinske predstavitve na sejmu MADE EXPO bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 53.000 EUR.

Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

Prijava: Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za elektronsko prijavo. Prijavnica za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu MADE EXPO je dostopna na spletni povezavi. Ostale podrobnosti glede oddaje elektronske in fizične prijave so navedene v splošnih pogojih sodelovanja na skupinski  predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu. Zadnji rok za prejem elektronske prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 28. september 2018.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana, Tel: (01) 53 09 828, e-naslov: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

Elektronski dokumenti:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj