Kako načrtovati tveganja in vire financiranja

Kako načrtovati tveganja in vire financiranja

25. 10. 2010

Vir in informacije: Finance, 5.10.2010, http://www.finance.si/, Avtor: Nadja Zorko

V času priprave poslovnih in finančnih načrtov je treba ovrednotiti vsa tveganja, ki jim je poslovanje podjetja izpostavljeno, in izmeriti njihove možne negativne učinke na prihodnje premoženjsko stanje in denarni tok podjetja.

Tako se lahko že v procesu načrtovanja pripravimo z ukrepi na morebitna prepoznana tveganja in prepoznamo njihov vpliv na bilance in denarni tok podjetja. V negotovih razmerah je priporočljivo bolj konservativno financiranje podjetja.

Pomembno je, da vsako podjetje prepozna in razume, katerim tveganjem je izpostavljeno, ter jih razporedi vsaj na strateška in operativna tveganja, in sicer glede na pomembnost, velikost in verjetnost uresničitve posameznega tveganja.

Tveganja, ki sta jim izpostavljena premoženje podjetja in "jutrišnji" denarni tok, so naslednja:

  • tržna tveganja (tveganje omejenih resursov - dvig cen vhodnih surovin, neugodna sprememba tečajev, obrestnih mer),
  • tveganja likvidnosti, plačilne sposobnosti, kapitalske ustreznosti,
  • prodajna tveganja (cenovna nekonkurenčnost, posojilna tveganja prodaje, kot so neplačila kupcev),
  • tveganje razvoja in slabe kakovosti (prepočasen razvoj, neustrezna kakovost),
  • okoljska tveganja (nevarnost izgube obratovalnih dovoljenj, penali),
  • tveganja kadrov (odhodi ključnih kadrov, neustrezni sistem izbora, nagrajevanja),
  • tveganja požarov, poplav in škod na premoženju,
  • informacijska tveganja (zlorabe podatkov, neustrezni "back up"),
  • tveganja odgovornosti družbe oziroma pravna tveganja družbe do tretjih in druga tveganja.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj