Bruselj z novimi pravili za zmanjšanje plastičnih odpadkov v morju

Bruselj z novimi pravili za zmanjšanje plastičnih odpadkov v morju

17. 07. 2018

Objavljeno: STA, 28. 5. 2018, www.sta.si

Bruselj je 28. maja 2018 predstavil nova pravila za zmanjšanje količine plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na evropskih obalah in morjih. Prepovedani bodo plastični izdelki za enkratno uporabo, če bodo na voljo alternativni proizvodi, ki bodo cenovno dostopni. Gre npr. za plastične vatirane palčke, plastični pribor, plastične krožnike in slamice.

Nova pravila uvajajo tudi cilje glede zmanjšanja uporabe nekaterih vrst proizvodov (plastične posode za živila in lončki za pijačo), kar bodo države članice morale doseči z nacionalnimi cilji, spodbujanjem alternativnih proizvodov ali preprečevanjem brezplačne distribucije plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.

Pravila uvajajo tudi obveznosti za proizvajalce, ki bodo morali prispevati h kritju stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja. Sodelovali bodo tudi pri ozaveščanju v zvezi s številnimi proizvodi, prav tako pa bodo deležni spodbud za razvoj okolju prijaznejših alternativ za te proizvode. Članicam bo sicer do leta 2025 naložena obveznost, naj zberejo 90 odstotkov plastenk za pijačo, npr. s shemami kavcij.

Poleg tega bo za določene proizvode uvedeno jasno in standardizirano označevanje o odlaganju odpadkov ter škodljivih vplivih na okolje. Države članice pa bodo morale potrošnike ozaveščati o negativnem vplivu onesnaževanja okolja s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo in ribolovnim orodjem ter o možnostih ponovne uporabe in ravnanja s temi odpadki.

Kar zadeva ribolovno orodje, ki predstavlja 27 odstotkov vseh odpadkov na obalah, namerava Bruselj dopolniti obstoječi okvir politike s shemami odgovornosti proizvajalca v zvezi s ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko. Proizvajalci plastičnega ribolovnega orodja bodo morali kriti stroške zbiranja odpadkov iz pristaniških sprejemnih zmogljivosti ter njihovega transporta in ravnanja z njimi. Prav tako bodo krili stroške ukrepov ozaveščanja.

Plastični odpadki so problem, končajo v zraku, na tleh, v morjih in v naši hrani. Nova pravila bodo zmanjšala plastične izdelke za enkratno rabo na trgovinskih policah.

Plastika je lahko fantastična, ampak uporabljati jo moramo bolj odgovorno. Plastični izdelki za enkratno uporabo niso pametna ekonomska in okoljska izbira, predlagana pravila pa bodo tako gospodarstvu kot potrošnikom pomagala, da se preusmerijo v trajnostne alternativne izdelke.

Plastični odpadki predstavljajo 85 odstotkov vseh odpadkov v morjih na svetovni ravni. Še posebej je pereč problem mikroplastike, ki se pogosto znajde v zraku, vodi in hrani, učinki na zdravje pa še niso znani. Reševanje problema plastičnih odpadkov je nujno potrebno, to prinaša tudi nove priložnosti za inovacije, konkurenčnost in ustvarjanje novih delovnih mest.

Predlagana nova pravila morajo potrditi še Evropski parlament in članice EU. Komisija jih poziva, naj ga obravnavajo prednostno, da bi bil konkreten rezultat dosežen še pred volitvami maja 2019.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj