Izraba in prenos letnega dopusta

Izraba in prenos letnega dopusta

20. 06. 2018

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 11. 6. 2018, www.findinfo.si

Delavki je ostalo še 20 dni letnega dopusta za leto 2017. Od 14. decembra 2017 do 19. maja 2018 je bila na bolniškem dopustu zaradi poškodbe. Od 20. maja do 30. maja 2018 pa bo delala po štiri ure na dan. Vendar bi za to obdobje rada porabila dopust. Kako je s preostankom lanskega letnega dopusta? Ali ji s 30. junijem 2018 zapade ali pa ga lahko izrabi do 31. decembra 2018?

Glede na to, da delavka dopusta za leto 2017 zaradi bolezenske odsotnosti ni mogla izrabiti niti v lanskem letu niti letos do 30. junija, lahko preostanek letnega dopusta za leto 2017 izrabi do konca letošnjega leta, torej do 31. decembra 2018.

Izraba letnega dopusta je natančneje urejena v 162. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), po katerem je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, ob čemer mora en del trajati najmanj dva tedna. Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, za katero je delavec pridobil pravico do dopusta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa lahko prenese in ga v dogovoru z delodajalcem izrabi do 30. junija naslednjega leta.

V zvezi z izrabo in prenosom dopusta v naslednje leto je izjema od prej navedenega pravila določena v četrtem odstavku 162. člena. Če delavec letnega dopusta ni mogel porabiti niti v tekočem koledarskem letu niti do konca junija naslednjega leta, ker je bil odsoten zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, ima pravico ves neizrabljeni dopust izrabiti do 31. decembra naslednjega leta.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj