Brezplačna konferenca o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti, Ljubljana

Brezplačna konferenca o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti, Ljubljana

12. 06. 2018

Datum: 21. junij 2018, od 9.30 do 12.15 ure

Kraj: Dom gospodarstva (dvorana B/I. nadstropje), Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Trgovina je storitvena in posledično delovno intenzivna dejavnost, zato je organizacija dela še kako pomembna za dobro klimo v organizacijskih enotah, zagotavljanje visoke ravni storitev za potrošnika in posledično za dobro poslovanje trgovskih podjetij.

V zadnjem obdobju sta projektna partnerja projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«, Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) v okviru medsebojnega socialnega dialoga zaznala nezadosten nivo poznavanja dejavnikov, ki vplivajo na organizacijo delovnega časa, načel in pravilne organizacije dela, načina vodenja organizacijskih enot, dobrih praks ter zavedanja o pomenu dobre organizacije dela za zmanjšanje absentizma in s tem učinkovitejšega poslovanja podjetij, zato sta se odločila, da v okviru projekta organizirata konferenco o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti.

Namen konference je prispevati k večji obveščenosti, usposobljenosti in ozaveščenosti zaposlenih v trgovinski dejavnosti o ustrezni organizaciji delovnega časa na vseh nivojih, od managerjev, poslovodij do prodajalcev.

Vabljeni na brezplačno konferenco o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti, ki bo potekala 21. junija 2018, od 9.30 do 12.15 ure v Domu gospodarstva (dvorana B/I. nadstropje), Dimičeva ulica 13, Ljubljana.

Program konference:

9.30 - 10.00

Registracija udeležencev

10.00 - 10.15

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

10.15 - 10.30

Evidentirana problematika organizacije delovnega časa v trgovinski dejavnosti skozi pogled sindikata

mag. Ladislav Rožič, generalni sekretar, SDTS

10.30 - 12.00

Pristopi in načela optimalne organizacije dela

Optimalno organiziranje dela

- vplivni dejavniki na organizacijo dela

- načela in pravila organizacije dela

- vodenje

- dobre prakse

Koristi optimalne organizacije za

- delodajalce

- delojemalce

dr. Simona Šarotar Žižek, Ekonomsko-poslovna fakulteta, UN MB

12.00 - 12.15

Zaključki

Predstavitev moderatorke: Dr. Simona Šarotar Žižek je izredna profesorica managementa poslovanja, specializirana za upravljanje človeških virov in vodja Inštituta za management in organizacijo Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. Je avtorica ali soavtorica številnih knjig, člankov v mednarodnih in slovenskih revijah, knjigah, znanstvenih in strokovnih konferencah. Je članica v raziskovalnem programu P5-0027: Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU. Svetuje v mednarodnih projektih kakor tudi podjetjem, obenem tudi vodi seminarje in delavnice. Aktivna je tudi kot strokovnjakinja na področju varnosti in zdravja pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kotizacije za udeležbo ni!

Prijava: Prijavnico najdete tukaj.

Vsak udeleženec brezplačne konference bo prejel Priporočila za organizacijo delovnega časa po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj