Javni razpis za subvencioniranje obresti iz naslova dolgoročnih bančnih kreditov v občini Miklavž na Dravskem polju v letu 2018

Javni razpis za subvencioniranje obresti iz naslova dolgoročnih bančnih kreditov v občini Miklavž na Dravskem polju v letu 2018

12. 06. 2018

Objavljeno: Občina Miklavž na Dravskem polju, 1. 6. 2018, www.miklavz.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je subvencioniranje obresti iz naslova dolgoročnih bančnih kreditov v letu 2018.

Znesek finančne pomoči v skladu s pravilnikom ne sme preseči 50 % obrestne mere, določene med banko in vlagateljem. Znesek subvencije je tako lahko največ 50 % od plačanih obresti iz naslova bančnih k v obdobju od 01.10.2017 do 31.10.2018. V proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2018 so za to vrsto pomoči predvidene pravice porabe sredstev v okvirni skupni višini do =1.000,00 EUR.

Namen razpisa:Namen ukrepa dodelitve državne pomoči de minimis iz občinskega proračuna za subvencioniranje obresti iz naslova dolgoročnih bančnih kreditov za pridobitev materialne ali nematerialne investicije je pospeševanje in spodbujanje podjetništva v občini.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do državne pomoči iz občinskega proračuna so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so najeli dolgoročne kredite za izvedbo vlaganj v materialne in nematerialne investicije. Kot primer vlaganj v materialne investicije se štejejo vlaganja v opremo, zgradbe ali zemljišča, kot primer vlaganj v nematerialne investicije pa nakup patentov, programske opreme ipd.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV 21/2015).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa:

Razpisnik: Občina Miklavž na Dravskem polju

Rok: Rok za oddajo vloge je najkasneje do 31. 10. 2018, do 23.59.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Občini Miklavž na Dravskem polju, Kontaktna oseba: Tatjana Kramarič Petek, Tel: (02) 62 96 820, e-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Miklavž na Dravskem polju: www.miklavz.si, pod rubriko: Novice in objave / Javni razpisi in objave.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj